obecnie pracujemy nad:

0%
Przebudowa I i II piętra z termomodernizacją budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu - wykonawstwo wewnętrznych robót instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej
40%
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla szkoły podstawowej w Dobrzeniu - wykonawstwo wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, gaz, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej z drenażem opaskowym i przepompownią ścieków
5%
Budowa przedszkola w Dobroszycach - wykonawstwo wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, gaz, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej
90%
Budowa osiedla mieszkaniowego 24 apartamentów we Wrocławiu ul. Zagony - wykonawstwo wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, gaz, c.o., wentylacji mechanicznej oraz sieci i przyłączy zewnętrznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi i przepompownią ścieków
95%
Budowa budynku jednorodzinnego w Karwianach - wykonawstwo wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, gaz, c.o. oraz zewnętrznych instalacji i przyłączy wod-kan, gaz.
5%
Wykonanie 30 dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami instalacji wewnętrznych gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu w programie KAFKA 2017
0%
plan
0%
plan